poniedziałek, 6 czerwca 2016

Beskid Sądecki - w drodze z Krynicy do Rytra

Porzuć kroków rytm na bruku
Spróbuj - znajdziesz, jeśli szukać zechcesz
Nowy Świat - Własny Świat

Wojciech Bellon

Quit the steps rhythm on the pavement
Try - you will find , if you want to search
New World - Own World

Wojciech Bellon


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz